VLADA

Ovogodisnja ljetnja turisticka sezona nadmasila je proslogodisnju rekordnu, i to za oko 11 odsto po broju turista, i za 7,3 odsto po broju nocenja, Informacija o kvalitativnim i kvantitativnim rezultatima ljetnje turisticke sezone koju je danas usvojila Vlada.

Vlada je usvojila Informaciju o kvalitativnim i kvantitativnim rezultatima ljetnje turisticke sezone 2019. godine koja ukazuje da je ovogodisnja ljetnja turisticka sezona nadmasila proslogodisnju rekordnu i to za 10,97 odsto po broju turista, i za 7,30 odsto po broju nocenja.

Poseban uspjeh predstavlja cinjenica da je rekordna posjecenost zabiljezena u predsezoni i postsezoni. U aprilu i maju je Crnu Goru posjetilo 25,7 odsto turista vise nego u predsezoni 2018, a u septembru i oktobru 20,2 odsto turista vise nego u postsezoni 2018. godine. Tokom prvih devet mjeseci ove godine nasu zemlju je posjetilo oko 7 odsto turista vise nego u cijeloj 2018. godini.

Na sjednici je zakljuceno da informacije o turistickim rezultatima ubuduce ukljucuju i predsezonu i postsezonu buduci da rezultati pokazuju smanjenje trenda sezonalnosti, odnosno cinjenicu da nasa zemlja postaje cjelogodisnja turisticka destinacija.

U Informaciji je navedeno da su prihodi Crne Gore od inostranih gostiju povecani u prvih devet mjeseci 2019. za 9,27 odsto u odnosu na prvih devet mjeseci 2018. Aerodromi Crne Gore su u istom razdoblju opsluzili 8 odsto vise putnika, dok je Nacionalne parkove posjetilo do 20. oktobra 2019. godine 32 odsto vise gostiju nego u istom periodu prethodne godine. Informacija sadrzi podatak da je rast prometa u planinskim opstinama u prvih devet mjeseci 2019. porastao je za 24,12 odsto u odnosu na prvih devet mjeseci 2018.

Vlada je na danasnjoj sjednici utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru koji je uskladen sa Predlogom zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola, koji je Vlada prosle sedmice uputila u parlamentarnu proceduru.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima s Izvjestajem sa javne rasprave.

Utvrden je Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o osnovama obavjestajno bezbjednosnog sektora Crne Gore. Izmjene i dopune se odnose na usaglasavanje sa novom Uredbom o organizaciji i nacinu rada drzavne uprave, kojim je ukinuta Uprava za sprecavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

Takode, imajuci u vidu da je Uredbom Uprava policije postala samostalan organ uprave, u cilju vece operativnosti u radu predvideno da direktor Uprave policije bude i clan Vijeca za nacionalnu bezbjednost. Osim navedenog, u skladu sa Zakonom o odbrani izmijenjen je naziv Odjeljenja za vojno obavjestajne i bezbjednosne poslove u organizacionu jedinicu Ministarstva odbrane koja vrsi vojno obavjestajne, kontraobavjestajne i bezbjednosne poslove, pa je stoga izvrseno terminolosko usaglasavanje.

Usvojena je Informacija o aktivnostima na realizaciji regionalnog projekta za uspostavljanje Medunarodnog instituta za odrzive tehnologije na prostoru Jugoistocne Evrope (SEEIIST) – ,,Hadronska kancer terapija i istrazivanje u oblasti biomedicine pomocu protona i tezih jona”. SEEIIST projekat, iniciran je polovinom 2017. godine i postao je vjerovatno najozbiljniji regionalni razvojni projekat, ne samo u oblastima nauke i zdravlja, vec i sa potencijalom da dodatno poveca konkurentnost regiona putem razvoja komplementarnih tehnologija, posebno u oblasti digitalizacije i zelene infrastrukture. Vrlo vazan korak za SEEIIST u 2019. godini bio je i uspostavljanje SEEIIST Asocijacije kao pravnog lica – neprofitnog privatnog lica, a u skladu sa svajcarskim zakonom. Kako je u raspravi istaknuto prva faza, koja se odnosi na koncept projekta je realizovana,a zahvaljujuci prvoj finansijskoj podrsci Evropske komisije u visini od milion eura zapoceta je druga faza. Clanovi Vladi su u diskusiji iskazali snaznu podrsku ovom projektu i naporima ministarke nauke Sanje Damjanovic.

Vlada je donijela vise odluka o izradi prostorno-planskih dokumenata

Odlukom o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana posebne namjene za Durmitorsko podrucje stvorice se uslovi da se preispita postojece plansko rjesenje, uz uvazavanje zakljucaka Zajednicke savjetodavne misije Centra za svjetsku bastinu i IUCN-a za dobro svjetske bastine Nacionalni park Durmitor, kako bi se doslo do planskog rjesenja koje ce se zasnivati na usmjerenom i kontrolisanom razvoju, koristeci na odrziv nacin prirodne, kulturne i stvorene potencijale ovog podrucja. U slopu ovakvog opredjeljenja, pored ostalog, na skijalistu Savin kuk neophodno je znacajno redukovanje broja i kapaciteta zicara i skijaskih staza, bez pretenzija ka masovnom skijalisnom turizmu.

Odluka o izradi Detaljnog urbanistickog plana ,,Lijeva obala Lima”, opstina Berane ce obezbijediti stvaranje preduslova za poboljsanje sadrzaja drustvenog standarda i komunalne infrastrukture, sto obuhvata i definisanje lokacije i uslova za izgradnju centra kulture, plan infrastrukturnog opremanja prostora, definisanje zelene i zastitne povrsine, kao i zone zastite rjecnog korita u zahvatu plana.

Osnovni cilj Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Drzavne studije lokacije ,,Dio Sektora 27 i Sektor 28″ je iznalazenje novog urbanistickog rjesenja za prostor Krasica, posebno u dijelu faznosti realizacije plana i uskladivanja sa vazecom regulativom. Sastavni dio programskog zadatka je i urbana rekonstrukcija i sanacija prostora koji je dijelom izgraden, kao i ocuvanje javnog karaktera morskog dobra sa planiranim pristupima.

Odluka o donosenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanistickog plana ,,Industrijska zona KAP-a” u Podgorici usmjerena je ka povecanju vrijednosti industrijske proizvodnje u smislu visih faza prerade, uz optimizaciju industrijskih sistema kako bi se stvorili uslovi za obezbjedenje kratkorocne stabilnosti i dugorocne odrzivosti industrijske proizvodnje. Prilikom razmatranja Odluke naglaseno je da se na ovom prostoru ocekuje intenziviranje procesa strukturnog prilagodavanja i restrukturiranja industrijskog sektora u cilju formiranja efikasne strukture industrije i njenog prilagodavanja standardima kvaliteta u domenu zivotne sredine kao i u cilju podsticanja povecanja proizvodnje i razvoja odredenih oblasti industrije, privlacenja investicija i stvaranja povoljnijih uslova za razvoj odredenih podrucja.

Odlukom o donosenju Izmjena i dopuna Prostorno – urbanistickog plana Opstine Danilovgrad u dijelu generalne urbanisticke razrade Spuz obezbijedeni su uslovi za valorizaciju poljoprivrednog zemljista u svrhu izgradnje konjickog kluba u sklopu sportsko-rekreativnog kompleksa i stvoreni su uslovi za izgradnju objekta osnovne djelatnosti sa pratecim objektima i neophodnim sadrzajima.

Vlada je utvrdila i Nacrt lokalne studije lokacije ,,Glavaticici” opstina Kotor s Programom odrzavanja Javne rasprave, u trajanju od 30 radnih dana. Prema programskom zadatku, LSL treba obezbijedi uslove za razvoj turizma na ovom podrucju, uz postovanje principa uredenja, zastite i koriscenja prostora.

Donijet je Program izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda. Ovim Programom, koji se donosi do 2022. godine i u direktnoj je vezi sa Planom upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori (2020-2035) kao krovnom dokumentu u ovoj oblasti, utvrdeni su operativni ciljeni: sanacija i zamjena dotrajalih segmenata sistema za sakupljanje otpadnih voda, prosirenje mreze sakupljanja otpadnih voda na podrucja bez adekvatnih usluga i obezbjedenje adekvatnog preciscavanja komunalnih otpadnih voda. Ovim dokumentom je predvidena realizacija projekata visegodisnjeg karaktera u ukupnom iznosu od oko 157 miliona eura, od cega ce se 96 miliona eura finansirati iz kredita, 38 miliona eura iz donacija, dok su ostalo interna sredstva (23 miliona eura, od cega je oko 9.8 miliona eura predvideno iz Kapitalnog Budzeta, dok je ostalo 13 miliona predvideno iz Budzeta jedinica lokalne samouprave).

0 comments

You must be logged in to post a comment.

 • Rekonstrukcija vlade u utorak ili na vanrednoj sjednici Skupštine u avgustu ili septembru
  on 19/07/2024 at 20:00

  Dok opozicija i pojedini mediji navode da je rekonstrukcija Vlade dogovorena i da bi se mogla dogoditi u utorak parlamentarna većina o tome još ne govori. Ako se to ne desi u utorak, premijer, koji bi trebalo da predloži i brani rekonstrukciju Vlade u parlamentu, već u srijedu putuje u Pariz, na otvaranje Olimpijskih igara. To znači da ako rekonstrukcija ne bude u julu, u avgustu i septembru bi morala da bude zakazana vanredna sjednica Skupštine.

 • Butorović: Evropa Sad 2 stvara bolje uslove za poslodavca i radnike
  on 19/07/2024 at 19:30

  Svjedoci smo da su naši građani zadnjih decenija uvijek bili ti koji su nosili najveći teret ekonomije na uštrb svojih radničkih prava i prava koja prositiču iz radnog odnosa, napisao je sekretar kluba poslanika "Evropa Sad" Milutin Butorović.

 • Paunović: DPS opčinjen Šaranovićem
  on 19/07/2024 at 17:45

  Svjedoci smo svakodnevnih napada na ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića, a opčinjenost njime i Ministarstvom unutrašnjih poslova prevazilazi sve granice, napisao je portparol Demokratske Crne Gore Mitar Paunović u reagovanju na saopštenje Demokratske partije socijalista (DPS)u kojem piše da je parlamentarna većina nedolaskom na sjednicu ponizila Šaranovića.

 • Spajić: Ni ja, ni bilo ko iz mog okruženja, ne utičemo na rad SDT-a
  on 19/07/2024 at 17:26

  Izvršna vlast ne miješa se u posao Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) i u Crnoj Gori nema političkog revanšizma, poručio je premijer Milojko Spajić.

 • Šaranović poziva SDT da ispita javne nabavke u MUP-u: Nepravilnosti nema
  on 19/07/2024 at 16:02

  Ministar unutrašnjih poslova (MUP) Danilo Šaranović pozvao je danas Specijalno državno tužilaštvo da ispita njegovo djelovanje i sve javne nabavke u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

 • Premijerski sat kroz objektiv
  on 19/07/2024 at 15:50

  Dvanaesta - posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2024.

 • Milatović imenovao Mirkovića za ambasadora u SAD
  on 19/07/2024 at 15:12

  Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović imenovao je Jovana Mirkovića za ambasadora Crne Gore u Sjedinjenim Američkim Državama, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Vašingtonu.

 • Parlamentarna većina nedolaskom na sjednicu ponizila Šaranovića
  on 19/07/2024 at 14:13

  Parlamentarna većina je, nedolaskom na sjednicu Odbora za bezbjednost i odbranu, ponizila ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i poručila mu da nema legitimitet da ostane na funkciji, saopštili su iz Kluba poslanika Demokratske partije socijalista (DPS).

 • Rezultati izbora u Andrijevici objavljeni 16. jula, nova sjednica SO do kraja mjeseca
  on 19/07/2024 at 14:02

  Ministarstvo javne uprave obavila je nadzor nad primjenom odredbi člana 39 Zakona o lokalnoj samoupravi u Opštini Andrijevica i utvrdila da su konačni rezultati izbora objavljeni u „Službenom listu CG-opštinski propisi“ dana 16. jula 2024. godine.

 • Reizbor fon der Lajen dodatno će osnažiti veze između naših institucija
  on 19/07/2024 at 13:33

  Crna Gora je u potpunosti posvećena procesu pristupanja Evropskoj uniji, duboko poštujući i cijeneći vrijednosti demokratije, vladavine prava i ljudskih prava koje čine fundament porodice razvijenih evropskih zemalja, saopštio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić. On je čestitao reizbor predsjednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen.