VLADA

Ovogodisnja ljetnja turisticka sezona nadmasila je proslogodisnju rekordnu, i to za oko 11 odsto po broju turista, i za 7,3 odsto po broju nocenja, Informacija o kvalitativnim i kvantitativnim rezultatima ljetnje turisticke sezone koju je danas usvojila Vlada.

Vlada je usvojila Informaciju o kvalitativnim i kvantitativnim rezultatima ljetnje turisticke sezone 2019. godine koja ukazuje da je ovogodisnja ljetnja turisticka sezona nadmasila proslogodisnju rekordnu i to za 10,97 odsto po broju turista, i za 7,30 odsto po broju nocenja.

Poseban uspjeh predstavlja cinjenica da je rekordna posjecenost zabiljezena u predsezoni i postsezoni. U aprilu i maju je Crnu Goru posjetilo 25,7 odsto turista vise nego u predsezoni 2018, a u septembru i oktobru 20,2 odsto turista vise nego u postsezoni 2018. godine. Tokom prvih devet mjeseci ove godine nasu zemlju je posjetilo oko 7 odsto turista vise nego u cijeloj 2018. godini.

Na sjednici je zakljuceno da informacije o turistickim rezultatima ubuduce ukljucuju i predsezonu i postsezonu buduci da rezultati pokazuju smanjenje trenda sezonalnosti, odnosno cinjenicu da nasa zemlja postaje cjelogodisnja turisticka destinacija.

U Informaciji je navedeno da su prihodi Crne Gore od inostranih gostiju povecani u prvih devet mjeseci 2019. za 9,27 odsto u odnosu na prvih devet mjeseci 2018. Aerodromi Crne Gore su u istom razdoblju opsluzili 8 odsto vise putnika, dok je Nacionalne parkove posjetilo do 20. oktobra 2019. godine 32 odsto vise gostiju nego u istom periodu prethodne godine. Informacija sadrzi podatak da je rast prometa u planinskim opstinama u prvih devet mjeseci 2019. porastao je za 24,12 odsto u odnosu na prvih devet mjeseci 2018.

Vlada je na danasnjoj sjednici utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru koji je uskladen sa Predlogom zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola, koji je Vlada prosle sedmice uputila u parlamentarnu proceduru.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima s Izvjestajem sa javne rasprave.

Utvrden je Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o osnovama obavjestajno bezbjednosnog sektora Crne Gore. Izmjene i dopune se odnose na usaglasavanje sa novom Uredbom o organizaciji i nacinu rada drzavne uprave, kojim je ukinuta Uprava za sprecavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

Takode, imajuci u vidu da je Uredbom Uprava policije postala samostalan organ uprave, u cilju vece operativnosti u radu predvideno da direktor Uprave policije bude i clan Vijeca za nacionalnu bezbjednost. Osim navedenog, u skladu sa Zakonom o odbrani izmijenjen je naziv Odjeljenja za vojno obavjestajne i bezbjednosne poslove u organizacionu jedinicu Ministarstva odbrane koja vrsi vojno obavjestajne, kontraobavjestajne i bezbjednosne poslove, pa je stoga izvrseno terminolosko usaglasavanje.

Usvojena je Informacija o aktivnostima na realizaciji regionalnog projekta za uspostavljanje Medunarodnog instituta za odrzive tehnologije na prostoru Jugoistocne Evrope (SEEIIST) – ,,Hadronska kancer terapija i istrazivanje u oblasti biomedicine pomocu protona i tezih jona”. SEEIIST projekat, iniciran je polovinom 2017. godine i postao je vjerovatno najozbiljniji regionalni razvojni projekat, ne samo u oblastima nauke i zdravlja, vec i sa potencijalom da dodatno poveca konkurentnost regiona putem razvoja komplementarnih tehnologija, posebno u oblasti digitalizacije i zelene infrastrukture. Vrlo vazan korak za SEEIIST u 2019. godini bio je i uspostavljanje SEEIIST Asocijacije kao pravnog lica – neprofitnog privatnog lica, a u skladu sa svajcarskim zakonom. Kako je u raspravi istaknuto prva faza, koja se odnosi na koncept projekta je realizovana,a zahvaljujuci prvoj finansijskoj podrsci Evropske komisije u visini od milion eura zapoceta je druga faza. Clanovi Vladi su u diskusiji iskazali snaznu podrsku ovom projektu i naporima ministarke nauke Sanje Damjanovic.

Vlada je donijela vise odluka o izradi prostorno-planskih dokumenata

Odlukom o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana posebne namjene za Durmitorsko podrucje stvorice se uslovi da se preispita postojece plansko rjesenje, uz uvazavanje zakljucaka Zajednicke savjetodavne misije Centra za svjetsku bastinu i IUCN-a za dobro svjetske bastine Nacionalni park Durmitor, kako bi se doslo do planskog rjesenja koje ce se zasnivati na usmjerenom i kontrolisanom razvoju, koristeci na odrziv nacin prirodne, kulturne i stvorene potencijale ovog podrucja. U slopu ovakvog opredjeljenja, pored ostalog, na skijalistu Savin kuk neophodno je znacajno redukovanje broja i kapaciteta zicara i skijaskih staza, bez pretenzija ka masovnom skijalisnom turizmu.

Odluka o izradi Detaljnog urbanistickog plana ,,Lijeva obala Lima”, opstina Berane ce obezbijediti stvaranje preduslova za poboljsanje sadrzaja drustvenog standarda i komunalne infrastrukture, sto obuhvata i definisanje lokacije i uslova za izgradnju centra kulture, plan infrastrukturnog opremanja prostora, definisanje zelene i zastitne povrsine, kao i zone zastite rjecnog korita u zahvatu plana.

Osnovni cilj Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Drzavne studije lokacije ,,Dio Sektora 27 i Sektor 28″ je iznalazenje novog urbanistickog rjesenja za prostor Krasica, posebno u dijelu faznosti realizacije plana i uskladivanja sa vazecom regulativom. Sastavni dio programskog zadatka je i urbana rekonstrukcija i sanacija prostora koji je dijelom izgraden, kao i ocuvanje javnog karaktera morskog dobra sa planiranim pristupima.

Odluka o donosenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanistickog plana ,,Industrijska zona KAP-a” u Podgorici usmjerena je ka povecanju vrijednosti industrijske proizvodnje u smislu visih faza prerade, uz optimizaciju industrijskih sistema kako bi se stvorili uslovi za obezbjedenje kratkorocne stabilnosti i dugorocne odrzivosti industrijske proizvodnje. Prilikom razmatranja Odluke naglaseno je da se na ovom prostoru ocekuje intenziviranje procesa strukturnog prilagodavanja i restrukturiranja industrijskog sektora u cilju formiranja efikasne strukture industrije i njenog prilagodavanja standardima kvaliteta u domenu zivotne sredine kao i u cilju podsticanja povecanja proizvodnje i razvoja odredenih oblasti industrije, privlacenja investicija i stvaranja povoljnijih uslova za razvoj odredenih podrucja.

Odlukom o donosenju Izmjena i dopuna Prostorno – urbanistickog plana Opstine Danilovgrad u dijelu generalne urbanisticke razrade Spuz obezbijedeni su uslovi za valorizaciju poljoprivrednog zemljista u svrhu izgradnje konjickog kluba u sklopu sportsko-rekreativnog kompleksa i stvoreni su uslovi za izgradnju objekta osnovne djelatnosti sa pratecim objektima i neophodnim sadrzajima.

Vlada je utvrdila i Nacrt lokalne studije lokacije ,,Glavaticici” opstina Kotor s Programom odrzavanja Javne rasprave, u trajanju od 30 radnih dana. Prema programskom zadatku, LSL treba obezbijedi uslove za razvoj turizma na ovom podrucju, uz postovanje principa uredenja, zastite i koriscenja prostora.

Donijet je Program izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda. Ovim Programom, koji se donosi do 2022. godine i u direktnoj je vezi sa Planom upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori (2020-2035) kao krovnom dokumentu u ovoj oblasti, utvrdeni su operativni ciljeni: sanacija i zamjena dotrajalih segmenata sistema za sakupljanje otpadnih voda, prosirenje mreze sakupljanja otpadnih voda na podrucja bez adekvatnih usluga i obezbjedenje adekvatnog preciscavanja komunalnih otpadnih voda. Ovim dokumentom je predvidena realizacija projekata visegodisnjeg karaktera u ukupnom iznosu od oko 157 miliona eura, od cega ce se 96 miliona eura finansirati iz kredita, 38 miliona eura iz donacija, dok su ostalo interna sredstva (23 miliona eura, od cega je oko 9.8 miliona eura predvideno iz Kapitalnog Budzeta, dok je ostalo 13 miliona predvideno iz Budzeta jedinica lokalne samouprave).

0 comments

You must be logged in to post a comment.

 • Spajić sjutra odgovara na pitanja poslanika
  on 18/07/2024 at 11:31

  Premijer Milojko Spajić odgovaraće sjutra u Skupštini na pitanja predstavnika poslaničkih klubova, na posebnoj sjednici posvećenoj Premijerskom satu koja će početi u 14 sati.

 • Za šest mjeseci usvojen veliki broj dokumenata koji Crnu Goru približavaju EU
  on 18/07/2024 at 10:45

  Tokom prve polovine 2024. godine, donijet je veliki broj zakonskih i strateških dokumenata kojima se crnogorski propisi u velikoj mjeri približavaju evropskim, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević na današnjoj sjednici Vlade. Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova, Gorčević je kazala da se na taj način ispunjavaju mjerila za zatvaranje pregovaračkih poglavlja, ali što je još važnije, postepeno uvode evropski standardi i unapređuje kvalitet života građana.

 • "Milatoviću Evropa sad 1 i 2 nijesu bili populizam dok je ubjeđivao građane u njihovu održivost"
  on 18/07/2024 at 10:39

  Predsjedniku države Jakovu Milatoviću Evropa sad 1 i 2 nisu bili populizam kada je ubjeđivao građane u njihovu održivost, saopštili su iz Pokreta Evropa sad (PES).

 • Ambasador Nizozemske: Crnoj Gori je mjesto u EU
  on 18/07/2024 at 10:20

  Nerezidentni ambasador Nizozemske u Crnoj Gori Joust Reintjes je kazao da je Crnoj Gori mjesto u Evropskoj uniji i da Nizozemska pruža tehničku i političku podršku Crnoj Gori od samog početka.

 • Milatović i Mišel kopredsjedavajući panela o demokratiji
  on 18/07/2024 at 09:32

  Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović će zajedno sa predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom, biti kopredsjedavajući okruglog stola “Odbrana i osiguravanje demokratije” na Samitu Evropske političke zajednice koji se održava u palati Blenhaim, rodnoj kući Vinstona Čerčila, pored Londona.

 • "Crna Gora ne smije ugroziti decenijama izgrađivan penzioni sistem"
  on 18/07/2024 at 08:23

  Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je na društvenoj mreži X da Crna Gora ne smije ugroziti decenijama izgrađivan penzioni sistem međugeneracijske solidarnosti.

 • Milatović danas na samitu Evropske političke zajednice
  on 18/07/2024 at 06:54

  Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović učestvovaće danas na samitu Evropske političke zajednice, koji se održava u palati Blenhaim, rodnoj kući Vinstona Čerčila, pored Londona.

 • "Dogovorom spasiti Budvu od političke destabilizacije"
  on 18/07/2024 at 06:19

  Stranke u Budvi i dalje pokušavaju da dođu do broja od 17 odbornika koliko je potrebno za formiranje vlasti. Liste "Budva Naš Grad" Nikole Jovanovića, "Čist izbor" koju predvodi SDP i "Drugačije" na čijem je čelu URA, uputile su ponudu Demokratama i Evropi Sad da zajedno konstituišu većinu.

 • O razrješenju Kovačevića danas na sjednici SO Nikšić
  on 18/07/2024 at 06:10

  Predsjednik Skupštine Opštine Nikšić Nemanja Vuković zakazao je za danas sjednicu na kojoj će se raspravljati o predlogu za razrješenje predsjednika Opštine Nikšić Marka Kovačevića.

 • Leković: Nema više tender miljenika
  on 17/07/2024 at 18:32

  Novi menadžment MUP-a je obezbijedio nova patrolna vozila, kroz pošten tender, za potrebe Uprave policije i nema više tender miljenika već jednakog odnosa prema svima, poručio je poslanik Demokrata Momčilo Leković.