RADOSEVIC MAROVIC

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava prati primjenu medunarodnih standarda za zastitu lica sa invaliditetom, preduzimanje mjera za njihovu implementaciju u pravni sistem Crne Gore, sprovodenje zakonskog i strateskog okvira, istakla je Generalna direktorka Direktorata za unapredenje i zastitu za ljudskih prava Blanka Radosevic-Marovic.

Ujedinjene nacije su ove godine postavile fokus na unapredenje ucesca lica sa invaliditetom i njihovog liderstva, odnosno osnazivanje lica sa invaliditetom za inkluzivni, pravicni i odrzivi razvoj kao sto je predvideno Agendom 2030. U Agendi stoji da se mora izgraditi drustvo koje “nikoga ne ostavlja iza sebe, to jest, koje ukljucuje sve gradane i ne zanemaruje nikoga”.

Vlada Crne Gore stvara uslove za aktivno ukljucivanje lica sa invaliditetom u drustveno-politicki zivot buduci da je jednako ostvarivanje ljudskih prava jedan od najvaznijih pretpostavki demokratije, kazala je Radosevic-Marovic na Okruglom stolu koji je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo u susret Medunarodnom danu osoba sa invaliditetom.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava prati primjenu medunarodnih standarda za zastitu lica sa invaliditetom, preduzimanje mjera za njihovu implementaciju u pravni sistem Crne Gore, sprovodenje zakonskog i strateskog okvira, ali radi, zajedno sa svim relevantnim akterima, na podizanju svijesti opste i strucne javnosti kroz edukacije i treninge u vezi sa eliminacijom stereotipa i predrasuda, istakla je Radosevic-Marovic.

Preko milijardu ljudi, ili priblizno 15 odsto svetske populacije, zivi sa nekim oblikom invaliditeta. 3. decembar svake godine jasno osvjetljava probleme i izazove sa kojima se suocavaju lica sa invaliditetom.

Lica sa invaliditetom ne smiju ostati drustveno nevidljiva jer imaju sva prava na jednake mogucnosti, ali i pravo na razlicitost.
Ove godine, ministarstvo je iniciralo odrzavanje Okruglog stola na temu ucesca lica sa invaliditetom u politickom i javnom zivotu, rekla je Radosevic-Marovic, upravo u cilju razvijanja politicke ravnopravnosti odnosno omogucavanju licima sa invaliditetom da budu na mjestima donosilaca odluka.

Damjan Tatic, clan UN Komiteta za prava lica sa invaliditetom istakao je da je clanom 21 Univerzalne deklaracije o pravima covjeka svakom pojedincu/ki garantovano pravo da ucestvuje u upravljanju javnim poslovima svoje zemlje.

Tatic je prezentovao da lica sa invaliditetom imaju visestruke poteskoce kada je rijec o ostvarivanju i birackog prava. Osobe pod starateljstvom mogu biti lisene prava da biraju i da budu birane u organe vlasti. Zatim, osobe sa senzornim invaliditetom cesto ne mogu da dodu do relevantnih informacija, a korisnici kolica nailaze na nepristupacna glasacka mjesta. Slabovidim i licima sa ostecenjem vida potrebno je obezbjediti na neprikosnoven nacin podrsku,a da ista ne utice na slobodno ispoljavanje biracke volje.

Kao glavni izazov u oblasti zastite i unapredenja prava lica sa invaliditetom prepoznato je njihovo autetnticno predstavljanje, kao i njihovo autenticno zastupanje.Takode, konstatovano je da veliki izazov ostaje primjena pravnih propisa, te pitanje kako da donosioci odluka podstaknu lica sa invaliditetom da se ukljuce u politicki i javni zivot.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nastavice da sprovodi politiku i aktivnosti u pravcu pune integracije lica sa invaliditetom i njihove zastite od diskriminacije, te ostvarivanje njihovih osnovnih ljudskih prava u punom obimu, rekla je Radosevic-Marovic. Pitanje ucesca lica sa invaliditetom u javnom i polickom zivotu s pravom postaje sve aktuelnije i potrebnije u savremenom drustvu koje postuje demokratske principe.

Ucesnici i ucesnice dogadaja bili su predstavnici i predstavnice nevladinog sektora iz oblasti zastite i unapredenja prava lica sa invaliditetom, drzavnih institucija, Skupstine Crne Gore i medija.

0 comments

You must be logged in to post a comment.

 • Za četiri godine otkrivena 41 falsifikovana novčanica od 500 eura
  on 26/03/2023 at 06:09

  Od 2019. godine, kada su su centralne banke članica eurozone prestale da štampaju novčanicu od 500 eura, u našoj zemlji je zabilježen 41 falsifikat tog apoena, podaci su Centralne banke Crne Gore (CBCG). U trgovinama u Crnoj Gori ta novčanica je i dalje regularno sredstvo plaćanja.

 • Podržavaju mala preduzeća sa međunarodnim ambicijama 15 godina
  on 25/03/2023 at 14:21

  Evropska mreža preduzetništva /Enterprise Europe Network/ (EEN), kao i MontEENegro konzorcijum koji djeluje u sklopu nje, u cilju podrške malim preduzećima, ove godine obilježavaju 15 godina postojanja.

 • Kroz Sozinu prošlo 550 hiljada vozila
  on 25/03/2023 at 14:04

  Kroz tunel Sozina je u periodu od 17. do 23. marta prošlo 52,41 hiljada vozila, većinom automobila.

 • U Herceg Novom 4,63 hiljade turista
  on 25/03/2023 at 13:53

  U Herceg Novom, prema podacima od četvrtka, boravi 4,63 hiljade turista, 1,74 hiljade više nego u istom periodu prošle godine.

 • "Zakon jednak za sve, pa i za privredna društva u većinskom državnom vlašništvu"
  on 25/03/2023 at 13:11

  Izjave Luke Kotor u vezi sa pružanjem lučke usluge pilotaže u Bokokotorskom zalivu kojima se nipodaštavaju sudske i odluke drugih nadležnih organa, ne idu u prilog očuvanju poslovnog ugleda luke od nacionalnog značaja, saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija.

 • Za podsticajne mjere u poljoprivredi 45 hiljada eura
  on 25/03/2023 at 12:00

  Opština Tivat će za podsticajne mjere u sektoru poljoprivrede ove godine opredijeliti 45 hiljada eura.

 • Klikom do trgovine, ali i prevare
  on 25/03/2023 at 06:37

  Od početka godine 11 kupovina preko interneta završilo se prijavom Tržišnoj inspekciji. Nepravilnosti su se odnosile na reklamacije sata, parfema, šminke, garderobe, česme, mašinice za brijanje i drugog, a kupci su tvrdili da dobijeni proizvod nije isti kao sa fotografije. Prijavljivalo se i kašnjenje isporuke, kao i da je cijena koju kurir traži pri dostavi veća od naznačene pri naručivanju. Glavna tržišna inspektorka, Marina Radulović, za Portal RTCG kaže da je, za tri mjeseca 2023. godine, od kurirskih službi oduzeta krivotvorena roba, vrijedna 19.437 eura.

 • Crnogorskom tržištu kapitala predstoje bolji dani
  on 25/03/2023 at 05:59

  Crnogorskom tržištu kapitala predstoje bolji dani, smatra novoimenovani predsjednik Komisije za tržište kapitala Crne Gore (KTKCG) Željko Drinčić.

 • EK podržava modernizaciju puteva i željeznice u CG
  on 24/03/2023 at 14:35

  Za Crnu Goru bila odlična vijest ukoliko se odobri investicioni grant od 75 miliona eura za rekonstrukciju željeznice, kazao je ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović na sastanku sa šefom jedinice za Crnu Goru u Direktoratu za susjedstvo i politiku proširenja Majklom Milerom. Miler je istakao težnje EK da snažnije podržava modernizaciju željezničke infrastrukture, budući da u skladu sa „Zelenom agendom“ ovaj vid saobraćaja ima poseban značaj.

 • Nakon dvije godine poslovanja sa gubitkom, u 2022. pozitivan rezultat
  on 24/03/2023 at 13:20

  Nakon dvije godine poslovanja sa gubitkom Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD Budva u 2022. godini ostvarila je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 602.563 eura. To je utvrdio Odbor direktora na danas održanoj XIX sjednici.